Sme aktívny e-shop a na našej internetovej stránke, sa môžete tešiť na rôzne akcie, novinky a taktiež
súťaže. O všetkom a všetkých novinkách Vás budeme včas a priebežne informovať. Buď na našej
internetovej stránke, alebo aj na našom Instagram profile Diverseshop.sk
Veríme, že Vás naša normálna či akciová ponuka osloví a tešíme sa na Vašu návštevu Internetového
obchodu.
Prajeme všetko dobré
Tím Diverseshop.